آیا چمن مصنوعی برای سلامت افراد مضر است؟

آیا چمن مصنوعی برای سلامت افراد مضر است؟

آیا چمن مصنوعی برای سلامت افراد مضر است؟ 580 440 سوناراستار

چمن مصنوعی برای سلامت افراد از جمله مهم ترین پارامترها در هنگام خرید چمن مصنوعی می باشد. مواد آلی تشکیل دهنده در تولید برخی محصولات می‌توانند برای بدن مضر باشند، اما آیا همان طور که برخی اعلام می‌کنند، در چمن مصنوعی هم مواد عالی همچون سرب بکار رفته است؟ سرب یکی مواد سمی موجود در طبیعت است که حتی می‌ تواند به صورت گاز در هوا جریان داشته باشد. این ماده همچنین بر روی دستگاه تنفسی و عصبی بدن تاثیر منفی دارد و کودکان درحال رشد، این ماده سمی را بیشتر به خود جذب می‌کنند. در این راستا محصولات CC GRASS با رعایت استاندارد موسوم به شماره ۵۶ کالیفرنیا، سطح سلامت محصولات خود را حفظ کرده است. این استاندارد بالاترین استاندارد رعایت سرب در چمن مصنوعی تزیینی در جهان است.