روف گاردن نیاوران

نمونه پروژه چمن مصنوعی روف گاردن

یکی از موارد استفاده از چمن مصنوعی در روف گاردن است. چمن مصنوعی در روف گاردن به سرعت در حال رشد و افزایش بوده و نصب و نگهداری آن بسیار ساده است. این ایده به خاطر مناسب بودن قیمت چمن مصنوعی بسیار پرطرفدار است و یک فضای بسیار دلنشین و جذاب را ایجاد میکند. روف گاردن نیاوران یکی از پروژه های اجرا شده در سال ۱۳۹۵ است که فضای بسیار سرسبزی را پشت بام ساختمان برای برخی اجتماعات ساکنان ساختمان و بازی بچه ها ایجاد کرده است. این روف گاردن با متراژ ۸۰ متر مربع با چمن مصنوعی مدل گرین پوشانده شده و با ارتفاع چمن  ۲۵میلی متر  به صورت یک دست در کنار هم قرار گرفته اند. این چمن با رنگ سبز زیتونی تیره بدون نخ های زرد دارای تراکم  ۱۴گره در ۱۰ سانتی متر (۱۴ هزار)  است. یکی از مزیت های چمن مصنوعی گرین این است که نخ ها شبیه به حرف C در انگلیسی هستند که این نوع شکل به ایستادگی بیشتر نخ ها بسیار کمک می‌ کند و در برابر فشار شکل خود را از دست نمیدهند. رشته های چمن مصنوعی برای پشت بام در برابر تابش شدید نور خورشید مقاوم هستند وبا توجه به فصل گرما و تابش مستقیم نور مستقیم خورشید به چمن، از زرد شدن و پلاسیدن جلوگیری میکند.

مشخصات فنی پروژه
  • نام پروژه: روف گاردن
  • مکان پروژه: نیاوران
  • متراژ پروژه: ۸۰ متر مربع
  • نوع چمن: مدل گرین
  • زمان اجرا: ۱۳۹۵