زمین فوتبال خزانه

کشور: ایران

استان: تهران

شهر: تهران، شهرداری منطقه ۱۶

نوع محصول: فان گراس

سال ساخت: ۱۳۹۳

 

تماس