زمین فوتبال خیابان ایران زمین

کشور: ایران

استان: تهران

شهر: تهران شهرداری منطقه ۲ (محله شهرک غرب)

نوع محصول: یافل ۵۰ میل مونوفلامنت

سال ساخت: ۱۳۹۳

 

تماس