زمین فوتبال شهران

کشور: ایران

استان: تهران

شهر: میدان دوم شهران

نوع محصول: یافل

سال ساخت: ۱۳۹۳

 

تماس