زمین فوتبال محله عرب‌ها – کیش

کشور: ایران

استان: هرمزگان

شهر: کیش

نوع محصول: یافل، مونوفلامنت ۵۰ میل

سال ساخت:  اسفند ۱۳۹۴