زمین فوتبال پارک شهید رجایی

کشور: ایران

استان: تهران

شهر: تهران، شهرداری منطقه ۱۶

نوع محصول: فان گراس

سال ساخت: ۱۳۹۲

 

تماس