زمین فوتبال کنگان

کشور: ایران

استان: بوشهر

شهر: کنگان، فاز ۱۴ پارس جنوبی

نوع محصول: یافل، مونوفلامنت ۵۰ میل

سال ساخت: مرداد ۱۳۹۳

 

تماس