زمین ورزشی شهدای رستم آباد

کشور: ایران

استان: تهران

شهر: تهران، شهرداری منطقه ۳ (محله اختیاریه)

نوع محصول: یافل

سال ساخت: ۱۳۹۰

 

تماس