پنجم فروردین ماه ۹۸ بود که سیل ویرانگر دروازه قرآن شیراز را علاوه بر یک نماد تاریخی و ملی، به نمادی غم انگیز به واسطه مرگ ۲۱ نفر از هموطنان مان تبدیل …
ادامه مطلب