نزدیک به سه سال از شروع اولین گارانتی چمن مصنوعی محصولات شرکت سی سی گراس چین به سفارش شرکت ایرانیان سونار به بازار ایران می گذرد. در این مدت گارانتی چمن …
ادامه مطلب