پس از رایگان شدن هزینه نصب چمن مصنوعی های ایرانیان سونار، هم اکنون با افزایش یکساله گارانتی های محصولات این شرکت ، گارانتی تمام محصولت چمن مصنوعی ایرانیان سونار  از  ۳۶ ماه …
ادامه مطلب