من و همسرم پیش از آمدن به این خانه نمی دانستیم که قرار است صاحب فرزند شویم. برای یک خانه با امکانات دونفره برخی مسائل برایمان اهمیت داشت و زمان انتخاب خانه …
ادامه مطلب