در ابتدای باز شدن رولهای اصلی چمن، به دلیل نو بودن نخ ها، چند ساعتی بوی ترکیبات پلی اتیلنی به مشام می‌رسد، اما رفته رفته به ویژه در فضاهای باز این نوع چمنها به کفپوشی کاملا بی بو تبدیل می شوند.