گالری

گزارش تصویری از پروژه هزار متری چمن مصنوعی

گزارش تصویری از پروژه هزار متری چمن مصنوعی 684 912 سوناراستار

پروژه هزار متری چمن مصنوعی ایرانیان سونار در باشگاه بین المللی آرشا نیکان به بهره برداری رسید. پروژه…