نقش چمن مصنوعی در حمایت از محیط زیست

نقش چمن مصنوعی در حمایت از محیط زیست

نقش چمن مصنوعی در حمایت از محیط زیست 580 440 سوناراستار

۴۴ سال از اولین باری که مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصمیم به نامگذاری روزی جهانی در جهت دستیابی به اهداف حمایت از محیط زیست گرفت می­گذرد. هر ساله پنجمین روز از ماه ژوئن به روز جهانی محیط زیست اختصاص دارد و در سراسر دنیا برای اهداف تعیین شده در آن سال برنامه های متفاوتی برگزار می کنند. به مناسبت روز جهانی محیط زیست، تاثیر به کارگیری چمن مصنوعی و جایگزینی آن با چمن طبیعی در بهبود شرایط زیست محیطی را بررسی می کنیم:

چمن مصنوعی و کاهش مصرف آب

یکی از داغ ترین بحث ها در این زمینه این است که چمن مصنوعی سازگار با محیط زیست است یا خیر؟ مطمئنا برخی از مزایای بسیار قانع کننده ای از برتری بهترین چمن مصنوعی در برابر چمن طبیعی  از نظر نگهداری چمن طبیعی وجود دارد. برای مثال چمن مصنوعی نیازی به آب ندارد. ظاهر سرسبز خود را بدون آب حتی در دوره های طولانی مدت مناطق آب و هوایی گرم حفظ می کند. این می تواند میلیاردها گالن آب در سال صرفه جویی کند. برای مثال و بر اساس تحقیقات صورت گرفته، هر متر مربع چمن طبیعی حدود ۱۸۰۰ لیتر آب در سال برای حیات نیاز دارد. این در شرایطی است که منطقه‌ای که چمن در آن کاشته شده دارای آب و هوای خشک نباشد و برای آبیاری بیش از حد نیاز از آب استفاده نکنیم. با همین حساب و کتاب ساده می‌توان دریافت که استفاده از چمن مصنوعی در مکانهایی که نیاز ضروری به کاشت چمن طبیعی وجود ندارد تا چه میزان می‌تواند راهگشای معضل کم آبی شود.

چمن مصنوعی و کاهش مصرف سموم و کودها

برای نصب و استفاده از چمن مصنوعی، هرگز نیازی به استفاده از چمن طبیعی در بین آن نیست. بنابراین به کودها و مواد شیمیایی که در کودهای محلول در خاک وجود دارد هم نیازی نیست و در نهایت کود کمتری به رودخانه ها رسیده و آلودگی آب ها نیز کمتر می شود. از طرفی همانطور که حشرات در چمن مصنوعی زندگی نمی کنند، نیازی به استفاده از آفت کش ها نیست. مواد شیمیایی مضر در آفت کش ها در آب محلول هستند و می توانند جانورانی که در خاک زندگی می کنند و برای خاک سودمند هستند را از بین ببرند. این مواد شیمیایی همچنین می تواند زنجیره غذایی را منتقل کند و به پرندگان و پستانداران کوچک آسیب برساند.

چمن مصنوعی و کاهش آلودگی هوا و آلودگی صوتی

همچنین چمن مصنوعی نیازی به کاشت ندارد. بنابراین نیازی به چمن زنی و از بین بردن علف های هرز نیز نیست. در این صورت از انتشار گازهایی که از ماشین چمن زنی خارج می شود و  که به آلودگی هوا کمک می کنند و باعث آلودگی صوتی می شوند، با کمک چمن مصنوعی جلوگیری می شود.

تماس پیامک Whatsapp